13 Gennaio 2023

Kitecamp Dakhla Marzo 2023

13 Gennaio 2023

Kitecamp Dakhla Marzo 2023

12 Dicembre 2022

Kitecamp Capoverde Febbraio 2023

12 Dicembre 2022

Kitecamp Capoverde Febbraio 2023

12 Dicembre 2022

Kitecamp Watamu Gennaio 2023

12 Dicembre 2022

Kitecamp Watamu Gennaio 2023

4 Dicembre 2021

Kitecamp Mauritius – Le Morne

4 Dicembre 2021

Kitecamp Mauritius – Le Morne