17 Gennaio 2023

Centro Kite Kenya

17 Gennaio 2023

Centro Kite Kenya

29 Maggio 2020

Watamu

29 Maggio 2020

Watamu

5 Giugno 2013

Golden Beach Mambrui

5 Giugno 2013

Golden Beach Mambrui

3 Novembre 2010

Upepo Kite Center

3 Novembre 2010

Upepo Kite Center