29 Maggio 2020

Watamu

29 Maggio 2020

Watamu

5 Giugno 2013

Golden Beach Mambrui

5 Giugno 2013

Golden Beach Mambrui